MAAHAHMUUTTAJILLE

"Keep calm and learn some finnish!"
"Keep calm and learn some finnish!"

Seinäjoen kansalaisopistossa on vierasta kieltä puhuville suunnattuja suomen kielen kursseja laajasti kielitaso huomioiden. Opistossa voi opiskella suomea myös toiminnallisesti sekä FinTandem kielenoppimismenetelmällä.

FinTandem on kielenoppimismenetelmä, jossa kaksi eri kieltä äidinkielenään puhuvaa henkilöä opettaa toisilleen omaa äidinkieltään. FinTandem menetelmästä voi kysyä lisää opettaja Päivi Väli-Toralalta.

OPH-lyhenteellä merkityt kurssit ovat maahanmuuttajalle selvästi edullisempia. Kurssit voivat olla kotoutujalle maksuttomia, mikäli ne sisältyvät heidän kotoutumissuunnitelmaansa. Voit kysyä paikallisesta TE-toimistosta kotoutumisesta. Turvapaikanhakijat, vaihto-opiskelijat ja muut, joille ei ole laadittu kotoutumissuunnitelmaa voivat opiskella kurssilla maksamalla kurssimaksun.

16-29-vuotiaat vailla koulu- ja työpaikkaa olevat voivat hakea SYTY-korttia etsivän nuorisotyön kautta.