Seinäjoen kansalaiskampus suunnittelupäällikkö Jaakko Peltosen näkökulmasta 

Kuva Hannu Paju
Kuva Hannu Paju

Tulevat Seinäjoen kansalaisopiston tilat sijoittuvat entiseen Vaasan läänin lääninsairaalan päärakennukseen, joka on asemakaavallisesti suojeltu arvokohde. Suojelunäkökohdat on huomioitava, mutta samalla tulee kyetä suunnittelemaan ja rakentamaan käyttäjää mukautuvasti
palvelevaa oppimisympäristö.

Talo on Aaltokeskuksen ja Törnävän kartanon ohella Seinäjoen kehityksen keskeisiä arvorakennuksia. Käyttötarkoituksen muutos sairaalasta on tehty 1980- luvun lopulla ja se on ollut aikanaan melko onnistunut valinta. Nyt pyritään lisäämään viihtyisyyttä rakennuksessa sekä vahvistamaan alueen puistomaista identiteettiä. Rakennuksen ikääntymisen vaatimat korjaukset suunnitellaan tehtäviksi siten, että nämä arvot eivät vaarannu ja että lopputuloksena on laadukas työ- ja oppimisympäristö.

Kevät ja kesä ovat suunnitteluaikaa ja alustavasti on arvioitu, että rakentaminen saataisiin käyntiin alku syksystä urakkakilpailun jälkeen.