SeAMK yhteistyö

Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Kansalaisopiston
yhteistyö tiivistyy

SeAMK Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutus tukee
hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen uudistumista kehittämällä omaa
toimintaansa jatkuvasti. Tulevaisuuden asiantuntijoilta vaaditaan entistä
enemmän näkemystä asiakkaan kokonaistilanteesta ja kykyä ohjata häntä oikeisiin
palveluihin. Asiakas ja hänen läheisensä ovat toiminnan keskiössä.
Sote-asiantuntijoiden, niin tulevien kuin jo työssä olevienkin, osaamisen vahvistamisessa
tiivis yhteistyö ja uudenlaiset yhteistyömuodot ammattikorkeakoulun, työelämän
ja muiden sidosryhmien kesken ovat avainasemassa. Tähän sopii yhteistyön
tiivistäminen ja uudistaminen Seinäjoen Kansalaisopiston kanssa oikein hyvin.
Meillä on yhteiset kiinnostuksen kohteet kansalaisten hyvinvoinnin edistämisessä,
vaikka lähestymme asiaa eri näkökulmista. Se juuri onkin yhteistyön rikkaus.

Aloitimme yhteistyön tiivistämisen keväällä 2017,
ensimmäisenä konkreettisena toimintana toteutimme kaikille avoimen
opinnäytetöiden esittelytilaisuuden marraskuussa 2017. Samalla käynnistimme
muunkin yhteisen toiminnan suunnittelun, liittyen erityisesti sosiaalialan
koulutuksen siirtymiseen Vanhan lääninsairaalan tiloista uuteen Kampustaloon
elokuussa 2018 ja Kansalaisopiston suunnitelmiin muuttaa meiltä vapautuviin
tiloihin remontin jälkeen. Palaverit ja innostava työpaja keväällä 2018 ovat
konkretisoineet tulevaa toimintasuunnitelmaa, joka ulottuu jo siihen aikaan,
kun olemme oikeasti naapureita. Odotukset ovat korkealla esimerkiksi luovien
toimintojen opiskelun, opiskelijatoiminnan sekä avoimen
ammattikorkeakoulutarjonnan yhteistyön suhteen.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja uudistunut Kampustalo
tarjoavat hyvät puitteet syventyvälle yhteistyölle ja naapuruudelle
Kansalaisopiston kanssa. Ammattikorkeakoululle on tärkeää tarjota yhteisöllinen
foorumi vuorovaikutukselle ja kohtaamisille työelämän edustajien ja muiden
kouluttajien kanssa. Tähän liittyy ihmisen odotus olla merkityksellinen osa
kokonaisuutta, tulla kuulluksi ja vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin
asioihin. Osallisuus edellyttää yhteyttä omiin ja yhteisiin voimavaroihin kuten
luottamukseen, tietoihin ja taitoihin, toimintaan ja palveluihin. Voimme
yhdessä Kansalaisopiston kanssa edistää tätä osallisuuden kokemusta. Odotan
innolla tulevaa yhteistyötä!

Taina Junttila

Yksikön johtaja

SeAMK Sosiaali- ja terveysala