Mistä kaikki sai alkunsa

Kansalaisopiston strategiasuunnittelusta 2014
Kansalaisopiston strategiasuunnittelusta 2014

Prosessi on alkanut jo kuluvan vuosikymmenen alussa Seinäjoen kansalaisopiston omassa strategiatyössä. Tuolloin ryhdyttiin työstämään opistolle uutta toimintakonseptia samalla kun välttämättömäksi tuli miettiä fyysisten tilojen riittävyyttä kasvavassa kaupungissa. Uuden toimintakonseptin luominen ja toiminnan uudistaminen sekä kansalaiskampuksen rakentuminen näkyikin jo vuonna 2013 valmistuneessa Seinäjoen kaupungin strategiassa. 

Kansalaiskampus on nykyiselle kampusalueelle rakentuva moderni, avoin oppimisympäristö, joka mahdollistaa rajattoman oppimisen, osallistumisen ja kehittymisen kaikille ihmisryhmille!  

Uusilla tiloilla tavoitellaan uuden kansalaispedagogiikan edellyttämiä mahdollisuuksia. Tilojen muunneltavuus, saavutettavuus ja monipuolisuus ovat olleet suunnittelussa kantavia ajatuksia. Erilaisia ideoita on työstetty useissa työpajoissa henkilöstön ja tuntiopettajien kesken. Myös opiskelijoille on tarjottu mahdollisuuksia ehdottaa omia ajatuksiaan tulevaisuuden kansalaisopistosta.

Meillä opiskelee vuosittain noin 10 000 kaupunkilaista!

Järjestämme kursseja lukuvuosittain yli 1000! 

Työllistämme päätoimisen henkilöstön lisäksi n. 300 tuntiopettajaa!