Suunnittelu käynnistyy tilojen rakennusteknisen kunnon selvittämisellä


Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kansalaiskampuksen käyttöönotettavan vanhan lääninsairaalan tilojen kuntoa on jo kartoitettu eri menetelmin lähes vuoden verran, jotta saneeraus uuteen käyttötarkoitukseen voidaan tehdä pieteeetillä. Parhaillaan tilaohjelma ja pohjapiirrustukset ovat Seinäjoen kaupungin tilasuunnittelupäällikkö, arkkitehti Jaakko Peltosen työpöydällä. Suunnitteluprosessin etenemisestä lisää tietoa suunnittelun edetessä.