HYVINVOINNIN TILAT-HANKE

Hyvinvoinnin tilat- hankkeessa hyödynnetään vuosina 2014-2016 kehitettyä Lapinlahden Lähteen toimintamallia (www.lapinlahdenlahde.fi) tyhjien tilojen valjastamiseksi hyvinvoinnin käyttöön. Hanke on valtakunnallinen, jossa kehitetään neljää eri hyvinvoinnin tilaa ympäri Suomen.


HYVINVOINNIN TILAT

Seinäjoen kansalaisopistolle, kansalaiskampukselle rakentuvat uudet tilat Seinäjoen vanhaan lääninsairaalaan vuoden 2020 aikana. Kulttuurihistoriallisesti arvokas
miljöö luo puitteet yhdistää ympäristön ja toiminnan hyvinvointivaikutukset ja tuoda alueen todellinen potentiaali esille mielen hyvinvoinnin lähteenä.


HYVINVOINNIN TILAN TAVOITTEET

Seinäjoen kansalaisopiston tavoitteena on uusien
tilojen, kansalaiskampuksen myötä avata kansalaisopiston toimintaa laajempana kokonaisuutena. Uusilla pedagogisilla toimenpiteillä ja muutoksilla pyritään kehittämään
kansalaisopistoa entistä avoimemmaksi kohtaamispaikaksi.

Hankkeen tarkoituksena on kerätä kokemustietoa opiston tähänastisesta toiminnasta, mutta myös unelmia, malleja ja visioita paikallisesta tulevaisuuden kansalaiskampuksesta. Kansalaiskampusta rakennetaan yhteistyöstä Seinäjoen
kansalaisopiston sekä muiden Seinäjoen alueen sidosryhmien kanssa.


HYVINVOINNIN TILAT -KENELLE?

Seinäjoen kansalaiskampus tarjoaa osallistumisen mahdollisuuden kenelle tahansa. Kansalaiskampuksesta
on tarkoitus kehittää matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jossa eri-ikäiset ihmiset (lapsiperheet, nuoret, opiskelijat, työttömät, työikäiset ja eläkeläiset) voivat kohdata yhteisen keittiön sydämessä.


HANKKEEN TIEDOT

ESR, Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta. Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ-ja toimintakyvyn parantaminen.

Toiminta-aika: 1.11.2017-31.10.2020.

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Seinäjoen kaupunki.

Hyvinvoinnin tilat-hankkeen muut osatoteuttajat:

  • Annalan huvila 
  • Seinäjoen kansalaisopisto
  • Lapinjärven kunta
  • Saimaan Ammattikorkeakoulu
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu

                                  

                                                          

                                   YHTEYSTIEDOT:


                                   Laura Kivimäki

                                   Projektikoordinaattori       

                                   p. 044 - 418 1140                               

                                  laura.kivimaki@seinajoki.fi


                                   Seinäjoen kansalaisopisto

                                   Kalevankatu 33, 60100 Seinäjoki 

                                   https://www.seinajoki.fi/kansalaisopisto

                                                Kuvat Hannu Paju