Seinäjoen vanhan lääninsairaalan historiaa


Lääninsairaala tuli Seinäjoelle

Vuonna 1924 eduskuntaan jätettiin kaksi määräraha-anomusta uutta lääninsairaalan rakentamista varten. Toinen anomus esitti sairaalaa Vaasaan, jossa edellinenkin sijaitsi ja toinen anomus taas esitti voimakkaan vetoomuksen Seinäjoen puolesta. 

Seinäjoki katsottiin sopivaksi paikaksi lääninsairaalan rakentamiseksi mm. seuraavin perustein: 

  • Sijainti on läänin keskeisimmässä paikassa
  • Seinäjoella sijaitsi neljän rautatie-linjan risteys, jolloin kulkuyhteydet olisivat hyvät eri puolilta
  • Sairaala pystyisi palvelemaan huomattavan laajasti
  • Rakentamiseen tarvittavan maan hankkiminen tuli edullisemmaksi kuin muissa läänin kaupungeissa
  • Nähtiin myös Seinäjoen kehitys läänin väkirikkaimman osan keskuksena

Sairaalan on suunnitellut E.A. Kranck vuonna 1926

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kuva-arkisto, Seinäjoen kaupunginkirjasto kokoelma.
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kuva-arkisto, Seinäjoen kaupunginkirjasto kokoelma.

LÄHTEET  

  • Piha, Venho 1985; Terveydenhuollon vaiheita Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan kuntailiitto 
  • Seinäjoen kulttuurihistorialliset kohteet ; Seinäjoki-seura ry 1985
  • Seinäjoen oppaat ry.
  • Kuvat: Etelä-Pohjanmaan maakunta-arkisto sekä Porstua kirjastojen kuva-arkisto

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kuva-arkisto, Seinäjoen kaupunginkirjasto kokoelma.
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kuva-arkisto, Seinäjoen kaupunginkirjasto kokoelma.
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kuva-arkisto, Seinäjoen kaupunginkirjasto kokoelma.
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kuva-arkisto, Seinäjoen kaupunginkirjasto kokoelma.

Tärkeitä ajankohtia

1924 - Eduskuntaan jätettiin anomusehdotus määrärahan myöntämisestä lääninsairaalan rakentamiseksi Seinäjoelle 

1925 - Toukokuun 28.pv tehtiin päätös lääninsairaalan rakentamisesta Luhtaanmäki-nimiselle paikalle Seinäjoelle

1928 - Rakennustyöt aloitettiin

1931 - Sairaala otettiin käyttöön

1977 -> Nykyinen keskussairaala korvasi asteittain vanhan lääninsairaalan

1983 - Sairaalan toiminta loppui kokonaan 

1998 -> Aluetta ovat "asuttaneet" mm. Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto, SeAmk, Sevas opiskelija-asunnot sekä Ravintola Marttilan talli

Seinäjoen kansalaisopiston taidekoulu Oiva sijaitsee alueella vanhassa Marttilan kansakoulun rakennuksessa. 

2019 -> Alue täydentyy edelleen ja rakentuu elinikäisen oppimisen keskittymäksi, kun kaiken ikäiset oppijat yhdistävä Seinäjoen kansalaiskampus rakentuu alueelle.

Kansalaiskampuksen merkittävyyttä lisää se, että alueella on lukuisia toimijoita tiiviissä yhteistyössä, jotka toimivat samalla alueella rinnakkain toisiaan täydentäen. 

2020 -> Seinäjoen kansalaisopisto muuttaa kesän aikana remontoituihin tiloihin. Opetus alkaa uusissa tiloissa syksyllä 2020.

Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kuva-arkisto, Seinäjoen kaupunginkirjasto kokoelma.
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseon kuva-arkisto, Seinäjoen kaupunginkirjasto kokoelma.